O DWD Service

Grupa DWD to kilka przedsiębiorstw produkcyjno – inżynieryjnych specjalizujących się w produkcji oraz dostarczaniu innowacyjnych i zaawansowanych technicznie wyrobów i usług w zakresie systemów odwadniających, kanalizacyjnych oraz infrastrukturalno – budowlanych. Nasze wyroby produkowane są w dwóch zakładach zlokalizowanych na terenie Polski. Do ich wytwarzania wykorzystujemy najwyższej jakości materiałów i technologii.

Nasze obszary aktywności biznesowej to przede wszystkim:

– Budownictwo mostowe
– Kanalizacja deszczowa i sanitarna
– Budownictwo kubaturowe (hale produkcyjne, centra logistyczne, obiekty użyteczności publicznej)
– Dedykowane usługi wytwórcze w n/w zakresie naszych kompetencji produkcyjno-usługowych

Kompetencje produkcyjno-usługowe DWD:

– Wytwarzanie wyrobów z kompozytów żywiczno – szklanych (GRP)
– Produkcja wyrobów z polimerobetonu
– Zgrzewanie – polietylenu (PE) oraz polipropylenu (PP)
– Wytwarzanie wyrobów z gumy i elastomerów
– Wytwarzanie akcesoriów oraz elementów z różnego rodzaju metali, w tym ze stali nierdzewnej
– Świadczenie usług montażowych w budownictwie infrastrukturalnym i kubaturowym
– Zapewnienie obsługi projektowej i nadzoru w przypadku stosowania systemowych rozwiązań oferowanych przez DWD

Klient może oczywiście wybrać dowolny model współpracy z Grupą DWD. Jeżeli ceni sobie komfort i kompleksowość to zachęcamy do powierzenia nam całości zadania od projektu poprzez produkcję, dostawę i finalny montaż. Jeżeli nasz klient potrzebuje wyłącznie produkt, to dostarczamy go wraz z naszą wiedzą dotyczącą instalacji i montażu.

Grupa DWD składa się z następujących Spółek:

– DWD System Sp. z o.o.,
– DWD Service Sp. z o.o.,
– DWD BauTech Sp. z o.o.

Odwodnienia obiektów mostowych

Odwodnienia obiektów kubaturowych

Antykorozja powierzchni betonowych

Nawierzchnie chodnikowe

Izolacja natryskowa